Hoppa till huvudinnehåll

Flygmuseum med Viggensimulator

F 15/ Flygmuseum ligger på f.d. Hälsinge flyflottiljs område som numera är Flygstaden.

Flottiljen sattes upp 1945 och var en viktig del av kommunen i över 50 år tills den las ner 1998. Som museibyggnad används en av hangarerna på före detta 1. kompaniet. Flygplanhallen innhåller i huvudsak de krigsflygplan och skolflygplan som funnits stationerade på F 15. Utställningen visar också en stridsledningskedja från målupptäckt till insats.

Museet har en Vggensimulator som ger en helt fantastisk flygupplevelse med en bildskärm på cirka 35 kvadratmeter. Dessutom finns en mindre flygsimulator för de yngre besökarna.

Simulatorflygning 30 eller 60 minuter kostar 300  respektive 500 kronor. I den totala flygtiden ingår även kortare utbildning på 10-15 minuter i hur man hanterar flygsystemet. Flyginstruktören sitter med hela flygpasset och hjälper till så att du får en angenäm upplevelse av att vara stridspilot.

Bokning av flygsimulatorn sker endast via e-post på:

f15flygsimulator@outlook.com

För kontakt med F 15/ Flygmuseum ring:

0270-142 84

0270-142 11

0270-608 67